Vanliga frågor: Fladdermusdetektorer

 1. Pettersson Elektronik säljer diverse tillbehör såsom sladdar, hörlurar och batterier. Behöver jag köpa dessa hos Pettersson Elektronik eller kan jag använda andra typer?
 2. Finns det en utgång för mikrofonsignalen på D230/D240X?
 3. Kan jag använda en monobandspelare för att spela in från min fladdermusdetektor?
 4. Vad är skillnaden mellan tidsexpansions- och frekvensdelningsdetektorer?
 5.  Hur använder jag D240X för automatisk inspelning?
 6. Kan jag använda externa batterier till D100/D2xx?
 7. Är det möjligt att använda inspelade heterodynsignaler till ljudanalys?
 8. Min D500X tappar inställd tid och datum, vad kan jag göra?
 9. Vilka sorters CF-kort ska jag använda till D500X och D1000X?
 10. Batteriindikatorn på min D500X/D1000X visar att batteriet är OK, men detektorn stängs av efter en liten stund.
 11. Ska jag formatera och/eller ”preparera” CF-korten som ska användas i D500X?

Svar

1. Pettersson Elektronik säljer diverse tillbehör såsom sladdar, hörlurar och batterier. Behöver jag köpa dessa hos Pettersson Elektronik eller kan jag använda andra typer?

De flesta standardtillbehör kan användas med Petterssons fladdermusdetektorer. Så länge som du följer rekommendationerna i detektorns användarmanual så går det lika bra att köpa tillbehör i din lokala elektronikaffär.

2. Finns det en utgång för mikrofonsignalen på D230/D240X?

En utgång för mikrofonsignalen ger den ursprungliga, oförändrade signalen. En sådan utgång används för att spela in högfrekvent ljud med utrustning som kan hanterade det, såsom en dator med höghastighetsljudkort eller en höghastighetsinspelare. D200 har en utgång för mikrofonsignal tillgänglig hela tiden medan de andra D2xx-detektorerna inte har det. Däremot kan man trycka på ”Comment”-knappen på D230/D240X för att mikrofonsignalen på en av de två utgångskanalerna. Så länge man håller in knappen finns alltså mikrofonsignalen tillgänglig för inspelning.

3. Kan jag använda en monobandspelare för att spela in från min fladdermusdetektor?

"Tape"-utgången på D100/D200/D230/240x har ett tvåkanals- (stereo-) uttag. För att använda en monobandspelare behövs en särskild "stereo-till-mono"-sladd som kopplar den önskade kanalen till en monokontakt som passar den aktuella bandspelaren.

Om en stereobandspelare används, ska också kabeln vara tvåkanalig (stereo). D500X och D1000X har inbyggd inspelningsfunktion så i dessa fall behöver man inte använda någon separat bandspelare.

4. Vad är skillnaden mellan tidsexpansions- och frekvensdelningsdetektorer?

Både detektorer med tidsexpansion (TE) och frekvensdelning (FD) är s.k. bredbandiga detektorer. Med det menas att de hela tiden omvandlar hela ultraljudsområdet till hörbara ljud (till skillnad från en heterodyndetektor som bara kan hantera ett mindre frekvensområde åt gången). Det finns dock flera viktiga skillnader mellan de två typerna.

En FD-detektor omvandlar ultraljudet i realtid, dvs. ljudet hörs i detektorn samtidigt som fladdermusen ger ifrån sig det. En TE-detektor lagrar först en del av signalen i det digitala minnet och spelar sedan upp den i en lägre hastighet. Fördröjningen beror på vald lagringstid. Vid mycket kort lagringstid (t.ex. 100 ms) så upplevs knappt fördröjningen och uppspelningen blir i ”nästan realtid”.

Eftersom TE-detektorn lagrar den ursprungliga signalen (som sedan sträcks ut tiden) så innehåller ”utsignalen” från detektorn samma information som den ursprungliga signalen. Därför är det möjligt att analysera en sådan signal på samma sätt som en direktinspelad signal. Det inkluderar alla sorters spektralanalys (t.ex. spektrogram/sonogram) och man kan få information om t.ex. grundton och övertoner i signalen. En FD-detektor räknar antal cykler (eller egentligen antalet "nollgenomgångar") i ultraljudssignalen och generar en utsignalscykel för var n:te insignalscykel, där n ofta är 10. Resultatet blir att frekvensen divideras med n. En FD-detektor kan således bara följa en frekvens (överton) i taget. Vanligtvis (men inte alltid) är det här frekvensen hos grundtonen. Följaktligen är det inte möjligt att studera signalens övertoner med en frekvensdelningsdetektor. För att göra det måste tidsexpansion eller direktinspelning användas.

TE-detektorer har ett antal andra fördelar över FD-detektorer. T.ex. är de känsligare och erbjuder bättre möjligheter att med örat analysera de omvandlade signalerna.

Sammanfattningsvis så är en TE-detektor vanligtvis det bästa valet om man behöver en bredbandig fladdermusdetektor. Om den begränsade lagringstiden hos en TE-detektor är ett problem och/eller realtidsrespons krävs bör däremot en FD-detektor väljas. Som ett alternativ till tidsexpansion kan höghastighetsinspelningar av ultraljud också göras med D500X och D1000X. Då finns det praktiskt taget ingen gräns för inspelningslängden (lagringstiden).

5. Hur ställer jag in D240X för automatisk inspelning?

Se anvisningar »

6. Kan jag använda externa batterier till D100/D2xx?

Svar: Ja. Det enklaste sättet är att göra en "adapter" som passar med detektorns anslutningskontakt för 9 V-batteri och ansluta ett externt batteri genom adaptern. "Adaptern" kan göras med en standardkontakt för 9V-batterier:

/other/9V_connector_medium.jpg

Om en kontakt med föranslutna ledningar används (röd och svart) kommer den positiva polen att vara den svarta ledningen och den negativa polen den röda ledningen. Notera att detta är omvänt jämfört med praxis. Detta beror på att batterikontakten här används i "motsatt riktning" jämfört med den avsedda (ström matas ut till kontakten). Innan ett externt batteri ansluts via adaptern ska polariteten noggrant kontrolleras. Felpolarisering kan skada detektorn.

7. Är det möjligt att använda inspelade heterodynsignaler till ljudanalys?

Nej, heterodynsignaler är inte lämpliga för analys. Huvudanledningen till detta är att utsignalen från en heterodyndetektor påverkas av den inställda frekvensen. 

8. Min D500X tappar inställd tid och datum, vad kan jag göra?

D500X har ett litet ”backup”-batteri inbyggt som håller igång klockan när detektorn inte körs på sina vanliga batterier. Om D500X tappar tid och datum är backup-batteriet tomt och ska ersättas. Hur detta görs, beror på versionen av D500X. För äldre enheter krävs det att apparaten demonteras medan man för nya enheter kan komma åt batteriet genom att endast ta av frontpanelen. Kontakta Pettersson Elektronik för mer information om detta.

En tillfällig lösning är att inte stänga av D500X med INT/EXT-switchen utan att istället använda 1/0-knappen på tangentbordet. Då kommer klockan istället att drivas av huvudbatterierna. Alternativt kan tid/datum ställas in på nytt varje gång apparaten slås på.

9. Vilka sorters CF-kort ska jag använda till D500X och D1000X?

SanDisk Ultra/Ultra II eller SanDisk Extreme/Extreme III rekommenderas. Olika varianter med storlekar upp till 32 GB har testats.

10. Batteriindikatorn på min D500X/D1000X visar att batteriet är OK, men detektorn stängs av efter en liten stund.

Batteriindikatorn visar batterispänningen, inte kvarvarande batteritid. Särskilt om ett externt batteri med högre nominell spänning används så kommer batterispänningen vara tillräckligt hög för att alla segment i batteriindikatorn ska "lysa" även om batteriet är långt ifrån fulladdat. Att undersöka de externa batteriernas tillstånd med en batteritestare kommer att ge en bättre indikation om deras status.

I nu aktuell programversion för D500X, visas spänningen i volt i stället för med en batteriindikator (stapel), vilket ger tydligare information. 

11. Ska jag formatera och/eller ”preparera” CF-korten som ska användas i D500X?

Programversion ("firmware") 1 till D500X krävde att CF-korten formaterades och sedan ”preparerades” med D500X utility program. Preparationssteget har eliminerats i version 2 så från och med version 2 ska CF-korten endast formateras i Windows (som FAT32), och inte prepareras. Följaktligen har också preparationsfunktionen tagits bort i nyare versioner av D500X Utility program.