BatSound Highlights

 • Ett lättanvänt och kraftfullt verktyg för analys av bioakustiska signaler, med speciell inriktning mot fladdermusljud.
 • Realtidsmod med spektrogram och/eller oscillogram (vågform) som löper längs skärmen medan signalen samtidigt spelas in på hårddisken.
 • Spektrogram, Effekttäthetsspektrum (Power spectrum), Nollgenomgångsanalys (Zero-crossing), Pulsinterval och Pulslängdsanalys från inspelade ljud.
 • Fungerar med Windowskompatibla ljudkort.
 • Digitala filter för förbättring av ljudkvaliteten.
 • Utskrift och export via Windows clipboard av diagrammen.
 • Export av spektrogram och oscillogram som grafikfiler (bmp, jpg, tif etc.)
 • Olika cursortyper för markering, koordinatmätningar och textannotering etc.
 • Valbar tidsexpansionsfaktor ger automatiskt korrekta tids- och frekvensvärden för tidsexpanderade signaler.
 • Flera ljudfiler kan visas samtidigt, vilket underlättar jämförelse av olika signaler.
 • Valbart rutnät i diagrammen.
 • Uppspelning av ljudfiler med tidsangivelse via cursor.
 • Automatisk inspelningsmod – gör datorn till en "röstaktiverad bandspelare".
 • "Virtual Bat Detector mode" för att spela upp tidsexpanderade/direktinspelade ljud från hårddisken, som de skulle låta genom en heterodyndetektor.
 • Både fasta och användardefinierade färgskalor i spektrogrammen.
 • "Pulse Characteristics Analysis" ger automatisk beräkning av många viktiga signalparametrar, t ex:
  • Pulslängd
  • Starttid för resp puls
  • Sluttid för resp puls
  • Maximifrekvens
  • Minimifrekvens
  • Frequens vid max amplitud
 • Läser olika filtyper såsom WAV, MP3 och WMA (codec för resp. typ krävs).
 • "Play Speed"-funktion möjliggör tidsexpanderad uppspelning av D500X/D1000X-filer.
 • "File management"-funktion för att visa "inbäddad" information från D500X/D1000X-filer, för att ändra namn på filer (automatiskt lägga till datum/tid och valbara prefix/suffix till filnamnen), etc.
 • "Open next/Open previous file"-kommando för att snabbt gå igenom filerna i en folder.