Virtual Bat Detector

I ”Virtual Bat Detector”-läget används BatSound till att spela upp ljudfiler (tidsexpanderade eller direktinspelade med t ex D500X/D1000X) från hårddisken som de skulle låta i en heterodyndetektor. På samma sätt som för en verklig heterodyndetektor, finns även här en frekvenskontroll, med vilken man ställer in heterodynfrekvensen.

Medan signalen spelas visas ett spektogram på skärmen som gör det lätt att förstå sambanden mellan hur olika signaltyper låter och dess spektogram.

Den här funktionen kan med fördel användas till att lära sig att känna igen ljuden från olika fladdermusarter. Ljuden kan repeteras om och om igen för att göra det enklare att hitta den speciella karaktäristiken för varje art.