Analystyper

Realtidsanalysmod med: Spektrogram/oscillogram

Spektrogrammet och/eller oscillogrammet visas löpande på skärmen i realtid medan signalen lagras på hårddisken. Endast tillgängligt diskutrymme begränsar inspelningslängden. Efter att man avbryter realtidsanalysen finns hela sekvensen på hårddisken, tillgänglig för uppspelning, ytterligare analys eller redigering.

Ljudanalysmod med: Spektrogram/oscillogram

FFT-storlekar: 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 punkter.
Fönster: Rektangulärt, Hamming, Hanning, Parzen, Cosine.

Många inställningsmöjligheter av t.ex. tröskelnivå, kontrast och FFT-överlappning för finjustering av spektrogrammets utseende

Många olika färgskalor i spektrogrammet, inklusive användardefinierad:

/screenshots/spectogram_color_mapping_medium.png

 

Power spectrum (effekttäthetsspektrum)

/screenshots/power_spectrum2_large.png

FFT-storlekar: 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384 punkter.
Fönster: Rektangulärt, Hamming, Hanning, Parzen, Cosine.

Pulse Interval analysis
Mäter tidsintervallen mellan på varandra följande pulser och visar fördelningen av dessa i ett histogram.

Pulse Length analysis
Mäter längden på pulserna och visar fördelningen av dessa i ett histogram.

/screenshots/pulse_interval_analysis_medium.png 

Pulse Characteristics analysis

/screenshots/pulse_characteristics_analysis_medium.png

Användaren väljer analyskriteria och därefter extraherar programmet automatiskt ett antal viktiga signalparametrar, t.ex.:

  • Pulslängd
  • Starttid för resp puls
  • Sluttid för resp puls
  • Maximifrekvens
  • Minimifrekvens
  • Frekvens vid maximal amplitud