D240X Ultraljudsdetektor

Mycket populär heterodyn- och tidsexpansionsdetektor med bakgrundsbelyst skärm som visar den inställda frekvensen med stora siffror och hög noggrannhet. Frekvens- och volymkontrollerna finns på sidan av lådan för enkel justering. Med stereohörlurar hörs heterodynsignalen i den vänstra kanalen och den tidsexpanderade signalen i den högra. Vid användning av den inbyggda högtalaren växlar man mellan heterodyn och tidsexpanderad signal med en omkopplare.

En digital bandspelare kan kopplas till D240X för att spela in tidsexpanderade signaler som sedan kan analyseras på en PC. Om bandspelaren har ett "röststyrt" inspelningsläge fås ett helt automatiserat inspelningssystem som kan lämnas utomhus för obevakad inspelning av fladdermusljud.

- - - front.jpg- - - front.jpg- - - top_right.jpg- - - bottom_left.jpg- - - top_left.jpg

Specifikationer

Typ: Heterodyn och tidsexpansion (x10 eller x20 - valbart via omkopplare)
Mikrofon: Avancerad elektret
Frekvensområde: 10 - 120 kHz (min.)
Noggrannhet: ±0.15 kHz (min.)
Bandbredd: 8 kHz (± 4 kHz), -6 dB
Batteri: 1 x IEC 6LF22 (9 V)
Viloström: 30 mA typiskt, inklusive LCD-bakgrundsljus vid uppspelning
Kommentarfunktion: Ja, omkopplare
Minnesstorlek: 1M x 8 byte
Samplingsfrekvens: 307 kHz
Upplösning: 8 bitar
Lagringstid: 3.4, 1.7 eller 0.1 sek. (valbart via omkopplare)
Trigglägen: Manuell, nivåstyrd  bredbandig, nivåstyrd - smalbandig (via heterodynsystemet)
Pretrigger: 50% av den valda lagringstiden
Storlek: 119 x 60 x 25 mm
Vikt: 170 g inklusive batteri
Utgångar: 2 x 3.5 mm uttag för hörlurar och bandspelare
Diverse: Överstyrningsindikator, justerbar förstärkning, uppspelning av signalen i minnet via heterodynsystemet