Uppgradering av firmware

D500X Firmware version 2.3.2
 
För att uppgradera en D500X-detektor ska firmware-filen föras över till ett FAT32-formaterat CF-kort via "Transfer"-funktionen i "D500X Utility program" (att endast kopiera filen till CF-kortet på vanligt vis kommer inte att fungera). Sätt sedan CF-kortet i kortplats 1 i detektorn och slå på strömmen med EXT/INT-omkopplaren. Detektorn känner nu automatiskt igen kortet som ett "uppgraderingskort". Följ instruktionerna på displayen för att utföra uppgraderingen.

Ladda ned: /other/download.gif D500X 2.3.2 (128 kB)

 

D1000X Firmware version 1.0.4 och 2.0.0
 
Instruktioner till hur firmware uppgraderas finns här.

Ladda ned: /other/download.gif D1000X 1.0.4 (256 kB)

Ladda ned: /other/download.gif D1000X 2.0.0 (256 kB)


D500X Firmware version 2.0.7
 
To upgrade a D500X detector, the firmware file should be transferred to a FAT32 formatted CF card using the Transfer command of the D500X Utility program (copying the upgrade file to the CF card through Windows will not work). Then put the card in slot #1 of the D500X and turn the power on with the EXT/INT Power switch. The detector will automatically recognize the card as a “firmware upgrade” card. Follow the instructions on the display to perform the upgrade.

 

Om nedladdningslänken inte fungerar, högerklicka och välj "Spara mål som...".