Ultraljudsdetektorer

Ultraljudsdetektorerna från Pettersson Elektronik är utvecklade i nära samarbete med ledande fladdermusforskare och uppskattas för sin höga kvalitet och tillförlitlighet. Sedan företagets start i början av 1980-talet har vi sålt tusentals detektorer över hela världen. Till våra kunder räknas bl.a. universitet, ekologikonsulter, myndigheter och naturintresserade.

Fladdermusens ultraljud kan inte uppfattas av det mänskliga örat, men väl fångas upp av detektorn och omvandlas till hörbart ljud. Omvandlingen kan göras med olika tekniker, där de vanligaste är:

  • Heterodyning
  • Frekvensdelning
  • Tidsexpansion

Heterodyning och frekvensdelning är realtidsmetoder (d v s ljudet från detektorn hörs samtidigt som fladdermusen ger ifrån sig det).

Heterodyning är den känsligare metoden av de två, men omvandlar endast en liten del av frekvensområdet. Användaren väljer det område som ska omvandlas med en ratt, på liknande sätt som man ställer in en radio.

/screenshots/ultrasound_signals.png

Med frekvensdelning omvandlas istället hela frekvensområdet direkt. I en frekvensdelningsdetektor divideras frekvensen med en konstant faktor, t.ex. 10, vilket innebär att en frekvens på 50 kHz omvandlas till 5 kHz. Petterssons frekvensdelningsdetektorer är av den mer avancerade typen som bibehåller amplituden. Det innebär att den omvandlade ljudsignalens amplitud överensstämmer med amplituden hos den ursprungliga ultraljudssignalen. Ett exempel på detta visas till höger.

Den övre signalen är det ursprungliga ultraljudet medan den undre är utsignalen efter frekvensdelningen.

Tidsexpansion fungerar på liknande sätt som att göra en höghastighetsinspelning med en bandspelare och sedan spela upp det med lägre hastighet. Tidsexpansionsdetektorer använder dock digitala minnen för att lagra signalen, istället för stora och dyra höghastighetsbandsspelare. Tidsexpansion är inte en realtidsmetod, men i gengäld erbjuder den ett antal viktiga fördelar. Eftersom signalen sträcks ut i tiden är det möjligt att höra detaljer som inte är hörbara med andra metoder (t.ex. kan man höra frekvensskillnader i enskilda pulser eller mellan olika pulser). Tidsexpansion bevarar också alla egenskaper från den ursprungliga signalen vilket gör den omvandlade signalen lämplig för alla typer av ljudanalys.

Som ett alternativ till tidsexpansion finns det apparater med direktinspelning som spelar in det ursprungliga ultraljudet utan omvandling. Vissa av dessa är gjorda specifikt för automatiska (obevakade) inspelningar av fladdermusljud medan andra främst är avsedda för "manuell" inspelning. Av naturliga skäl bevaras alla egenskaper hos ursprungssignalen även med denna metod.