Nedladdning

Användarmanualer
    
Här kan du ladda ned användarmanualer till våra produkter.
 
D100 /other/download.gif PDF (46 kB)
D200 /other/download.gif PDF (287 kB)
D230 /other/download.gif PDF (44 kB)
D240X /other/download.gif PDF (326 kB)
D500X /other/download.gif PDF (1728 kB)
D980 /other/download.gif PDF (1496 kB)
D1000X /other/download.gif PDF (533 kB)
 
 
 
Utility-program

D500X och D1000X Utility program är program till Windows som möjliggör användandet av CF-kort till detektorerna. Vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av mjukvaran, då äldre versioner eventuellt inte är fullständigt kompatibla med Vista och 7.

Ladda ned: /other/download.gif D500X Utility program (1598 kB)

Ladda ned: /other/download.gif D1000X Utility program (1607 kB)

 
 
Den här programvaran tillhandahålls av Pettersson Elektronik i "befintligt skick" och alla uttryckliga och/eller underförstådda garantier, inklusive, men inte begränsade till, de underförstådda garantierna avseende säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål frånsäges. Under inga omständigheter skall Pettersson Elektronik vara ansvariga för några direkta, indirekta eller efterföljande skador (inklusive, men inte begränsat till, inköp av ersättningsvaror och/eller -tjänster, förlust av tillgänglighet, data och/eller vinster eller verksamhetsavbrott) hur dessa än orsakas, oavsett om det gäller kontrakt, strikt ansvar eller åtalbara handlingar (inklusive försummelse eller på annat sätt) som uppstår på något sätt från användningen av programvaran, även om Pettersson Elektronik informerats om möjligheten till sådan skada.