Uppgradering av firmware till D1000X

Programmet till mikroprocessorn i D1000X ("firmware") kan uppgraderas av användaren genom att följa dessa enkla instruktioner.

Kontrollera att du har följande tillgängligt innan du påbörjar uppgraderingen:

 • En uppgraderingsfil till programmet från Pettersson Elektronik, t.ex. ”V104_091125_181504.D1000X”. Gå till denna sida för att ladda ned den senaste versionen.
 • Ett tomt FAT32-formaterat CF-kort
 • En uppsättning nya batterier (eller en pålitlig extern strömkälla)
 • En PC med CF-kortläsare och ”D1000X Utility program” installerat
 1. Sätt in CF-kortet i datorns kortläsare och se till att datorn hittar kortet. Vid behov, formatera CF-kortet i FAT32-formatet.
 2. Starta ”D1000X Utility program” och välj enheten med CF-kortet i "Select CF card”-rutan. Klicka på “Transfer” i “Transfer D1000x firmware to CF card”-rutan. Navigera till den önskade firmware-filen och klicka på "Open". Detta kommer att överföra filen till CF-kortet. Var god observera att allt innehåll på kortet raderas, så se till att spara data som du vill ha kvar innan du använder kortet för att överföra uppgraderingsfilen. 
 3. Avmarkera enheten med CF-kortet, d.v.s. markera en annan enhet i "Select CF card"-rutan och använd "Säker borttagning av maskinvara"... Ta ut CF-kortet ur kortläsaren.
 4. Försäkra dig om att D1000X är avstängd. Sätt i CF-kortet i detektorns kortplats.
 5. Tryck och håll ned ON/OFF-knappen tills texten "Release key" visas på displayen. Släpp inte ON/OFF-knappen. Tryck och håll ned ESC-knappen tills texten "Booting" visas. Släpp ON/OFF-knappen och texten "D1000X Loader Vx.y" (där x och y är siffror) kommer att visas. Ytterligare information om bl a "loader"-programmets version kommer sedan att visas på skärmen.
 6. Tryck på nedåtpilen en gång och texten "Flash program" kommer att visas, följt av versionsnummer, datum och tid för den nya firmware-filen. Tryck på nedåtpilen igen för att börja programmera om detektorn. När du har tryckt på nedåtpilen för andra gången och programmeringen pågår är det väldigt viktigt att detektorn inte stängs av. Först raderas det interna minnet, sedan programmeras det med den nya "firmwaren" och slutligen verifieras innehållet på det interna minnet. En räknare stegas ner för att indikera uppgraderingens fortskridande. DÅ uppgraderingen är klar visas texten SUCCESS! Stäng sedan av apparaten med huvudströmbrytaren intill CF-kortet.
 7. Avlägsna CF-kortet och sätt i ett formaterat CF-kort och detektorn är redo att användas med den nya "firmwaren".
 8. Om CF kortet som användes för uppgradering ska användas för annat ändamål, måste det formateras först.