Automatiska inspelningar med D240X och Zoom H2

/other/d240x_zoomh2_medium.jpgAutomatiska, obevakade inspelningar av fladdermusljud har blivit en vanlig metod för att undersöka fladdermusaktivitet. Fördelen är uppenbar – flera inspelningsenheter kan skötas av en person vilket ger en kostnadseffektiv lösning. D240X är en fladdermusdetektor som är lämpad både för traditionell, manuell avlyssning och för automatiska inspelningar. I den automatiska, nivåtriggade arbetsmoden lagras ljud som överstiger den inställda trigg-nivån i D240X och spelas sedan upp i lägre hastighet.

Zoom H2 är en digital bandspelare av hög kvalitet som använder SD-kort som lagringsmedium. Den passar utmärkt tillsammans med D240X både för manuella och automatiska inspelningar. I det "röststyrda" inspelningsläget startar H2 en inspelning så snart D240X börjar spela upp ett fladdermusljud, vilket ger ett system för helt automatisk inspelning.

De två apparaterna kopplas ihop med en vanlig stereosladd med 3,5 mm kontakter, från TAPE-utgången på D240X till LINE IN på Zoom H2.

Följande inställningar rekommenderas:

D240X
GAIN switch: HIGH
NORMAL/TE -> HET switch: NORMAL
TRIG switch: AUTO
Övriga omkopplare kan ställas valfritt (funktionen hos dessa beskrivs i bruksanvisningen till D240X).
Zoom H2
LO CUT: OFF
REC MODE: WAV 44.1 kHz/16 bit
AGC/COMP: OFF
MONITOR:
OFF
PLUG-IN: OFF
PRE REC: OFF
AUTO REC: ON
START LVL: -40 dB
STOP LVL: -40 dB
AUTO STOP: 1 sec
MONO MIX: OFF
REC LEVEL: 90 (left/right arrow keys)
Övriga inställningar valfria.

 

För att starta en inspelningssession: Slå på D240X och Zoom H2 och tryck på den röda inspelningsknappen på Zoom H2. Texten ”Wait for signal…” visas. Gör ett ljud, t.ex. knäpp fingrarna, för att trigga D240X och verifiera att Zoom H2 börjar spela in ljudet. För att avsluta inspelningssessionen: Tryck på PLAY/PAUSE-knappen på Zoom H2 och stäng av båda enheterna.

De inspelade filerna kommer att ha den tidsexpanderade signalen i den högre kanalen och heterodynsignalen i den vänstra kanalen.

Instruktionerna ovan gäller för Zoom H2 firmware version 1.8.