Ljudfilsredigering

Funktionerna för ljudfilsredigering är:
Cut, Copy, Paste, Insert silence, Reverse, Adjust volume, Filter och Undo edit.

Genom att använda dessa funktioner är det möjligt att förbättra ljudfilen på många sätt, t. ex. kan man ta bort oönskade delar av en signal eller skapa en ny ljudfil genom att klippa och klistra in ljud från andra filer.

Filterfunktionen gör det möjligt att redigera ljudfilen med avseende på frekvensinnehållet. Att ta bort t. ex. lågfrekventa signaler och/eller brus från en särskild del av ljudfilen är enkelt gjort. Filterkaraktäristiken väljs i ”Filter design dialog box” där det även är möjligt att studera frekvensgången från det valda filtret innan man filtrerar ljudfilen.

/screenshots/frequency_response.png

De valbara filterparametrarna är:

Filterkaraktäristik: Lågpass, Högpass, Bandpass, Bandspärr
Filtertyp: Butterworth, Chebyshev I, Elliptic, Användardefinierad
Brytfrekvens: Väljs av användaren
Filterordning: 2, 4, 6 or 8