BatSound® ljudanalysprogram med realtidsspektrogram

För artbestämning av fladdermöss genom dess ultraljud, måste man i allmänhet studera ultraljudets egenskaper noga. BatSound är ett mycket effektivt verktyg för denna analys. Programmet passar utmärkt till ljudanalys i allmänhet, men inkluderar också ett antal funktioner som är särskilt användbara för att analysera fladdermusljud inspelat genom en detektor.

/screenshots/batsound_software_large.png

Allmänna funktioner

BatSound fungerar med alla ljudkort som är kompatibla med Windows.

BatSound stödjer ljudformat upp till 32 bitar med en eller två kanaler (mono/stereo) och samplingsfrekvenser upp till 192 kHz (kan begränsas av ljudkortet). Det välkända WAV-formatet används för att lagra filer. Det är även möjligt att öppna ljudfiler i andra format såsom MP3 och WMA om motsvarande codecs finns installerade på datorn.

Flera fönster med olika ljudfiler kan vara öppna samtidigt för enkel jämförelse mellan signaler och analysresultat.

Utskrift och bildfilsexport av diagram genom Windows clipboard (bmp- och wmf-format). 

Zoom-funktion i x- och y-led.

Möjlighet till automatisk kompensation av tid och frekvens för tidsexpanderade signaler för att visa ursprunglig tid och frekvens.

"Play Speed"-funktion för att åstadkomma tidsexpanderad uppspelning av ljudfiler som spelats in med hög samplingsfrekvens (t ex från D500X/D1000X).

"Open Next/Previous"-kommando för att snabbt bläddra sig igenom alla ljudfiler i en folder. Mycket användbart för att gå igenom stora mängder filer inspelade med D500X eller annat system för automatisk inspelning.

Funktion som automatiskt tar fram ljudparametrar, t ex max/min frekvens, start-/sluttider etc.

Valbart rutnät i flertalet diagramtyper.

Analysresultaten kan exporteras via Windows Clipboard.

I ”Virtual Bat Detector”-läget kan filer med tidsexpanderat eller höghastighetsinspelat ljud spelas upp i ursprunglig hastighet, precis som de skulle låta i en heterodyndetektor. Det är ett utmärkt sätt att lära sig att identifiera fladdermöss med en heterodyndetektor och för demonstrationer inför en grupp.

Det automatiska inspelningsläget gör det möjligt för datorn att spela in ljud automatiskt. Efter att önskad tröskelnivå valts kommer datorn att triggas, d v s börja spela in så snart som denna nivå överskrids. Många parametrar finns tillgängliga för finjustering av triggningen, t.ex. genom att sätta gränser för pulslängd, total inspelningstid, maximalt antal pulser etc. Det är också möjligt att ställa in så att triggning sker endast vid signaler av vissa frekvenser för att undvika inspelning av oönskade signaler.

Systemkrav

  • Intel eller AMD 1 GHz processor eller snabbare
  • RAM: 1 GB minimum (beror också på operativsystemet)
  • Windows-kompatibelt ljudkort
  • >1 GB ledigt diskutrymme
  • Operativsystem:

    BatSound ver. 4.1: Windows XP/SP3, Windows Vista/SP1 eller Windows 7
    BatSound ver. 4.2: Windows 7/SP2 eller Windows 8

 

Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 och Windows 8 är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

BatSound är ett registrerat varumärke som tillhör Pettersson Elektronik AB.

BatSound version 4.2 inkluderar även version 4.1 för användare av Windows XP och Vista.

Mer information

Highlights »

Ljudfilsredigering »

Analystyper»

Virtual Bat Detector »

Ladda ned »